آگلونما

آگلونما

در این مقاله گل و گیاه آپارتمانی گیاه آگلونما رو بررسی می کنیم.

 

ویژگی ها:

نام گیاه: آگلونما

نام انگلیسی: Chinese Evergreen

نوع گیاه: برگ نیزه‌ ای ابلق و بزرگ،

آبیاری: هفته‌ ای یکبار

نور: نور غیر مستقیم/ اسپری برگی در صورت نبود رطوبت،

تکثیر: تقسیم جوانه ریشه ‌دار

برای دیدن سایر مقالات گل و گیاه اینجا کلیک کنید