تعبیر خواب طهارت – پاکی

تعبیر خواب طهارت – پاکی

تعبیر خواب طهارت – پاکی حضرت یوسف:

دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید.

تعبیر خواب طهارت – پاکی جابرمغربی :

اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *