دانلود آهنگ آهنگ Cok Cok از Edis

دانلود آهنگ Cok Cok از Edis

برای دانلود آهنگ Cok Cok از Edis  کلیک کنید.

متن آهنگ Cok Cok از Edis:

Olsun kapris yok

باشه عصبانیت (حرکت ناخوشایند نا خواسته و غیر عادی) نداره

Bir de bu yanaktan bam bam bam

یک دونه هم از گونه هات بام بام بام

Geri aldık baştan

به عقب کشیدم کلا

Yine yine yerlere ser beni mindere

باز هم منو بگیر و بخوابون تو دشک

Kıyamam sana ben

من از دلم نمیاد برات

Tutuşur kül olurum

آتیش میگیرم و جزغاله میشم

Sürerim alayı

همه رو قاطی می کنم

Savaşır tuş olurum

یه دکمه ی جنگ میشم

Yarası hatırlatır bütün dikenleri

زخمش به یاد میاره تمام خار ها رو

Yakışır bir gözyaşın geçersin enleri

نزدیک میشه اشک های چشمات و میگذره از همه چی

Yarası hatırlatır bütün dikenleri

زخمش به یاد میاره تمام خار ها رو

Yakışır bir gözyaşın geçersin enleri

نزدیک میشه اشک های چشمات و میگذره از همه چی

Yanına yanına

نزدیک، پیشت

Al beni yanına

منو بکش کنار خودت

Yakışırız ama çok çok

بهم میایم ولی خیلی خیلی

Yanına yanına

نزدیک، پیشت

Al beni yanına

منو بکش کنار خودت

Yakışırız ama çok çok

بهم میایم ولی خیلی خیلی