فیکوس بنجامین

فیکوس بنجامین

در این مقاله گل و گیاه وبگردون به معرفی ویژگی های درختچه فیکوس بنجامین می پردازیم.

ویژگی ها:

نام: فیکوس بنجامین

نام انگلیسی:  Weeping fig

نوع گیاه: درختچه با برگ سبز روشن، بیضی و نوک تیز

آبیاری: ۷-۴ روز یکبار

نور: نور زیاد و غیر مستقیم

رطوبت: غبارپاشی ۲ روز یکبار

تکثیر: قلمه ساقه، خوابانیدن هوایی، پیوند