گیاه عبایی

گیاه عبایی

در این مقاله ویژگی های گیاه عبایی را بررسی می نماییم.

ویژگی ها:

نام: عبایی

نام انگلیسی: Cast Iron Plant

نوع گیاه: برگ بلند و کشیده شبیه برگ ذرت، به رنگ سبز تیره

آبیاری: ۷-۴ روز یکبار

نور: ۷-۴ روز یکبار

رطوبت: اسپری برگی هفته‌ ای یکبار

تکثیر: تقسیم ساقه زیرزمینی