گیاه فیلودندرون

گیاه فیلودندرون

در این مقاله گل و گیاه وبگردون ویژگی های فیلودندرون را معرفی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: فیلودندرون

نام انگلیسی:  Philodendron

نوع گیاه: برگ سبز تیره بیضی ‌شکل کمی مواج

آبیاری: ۷-۴ روز یکبار

نور: نور کنار پنجره و غیرمستقیم

رطوبت: غبارپاشی هفته ‌ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه