تعبیر خواب آسیابان

تعبیر خواب آسیابان

آسيابان در خواب، كسي بود كه روزيِ اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد و چيزي به دست مي آورد، تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند.

محمد بن سيرين گويد:

ديدن آسيابان در خواب به تاويل، مردي بود كه مردم را دردست ا و روزي بود و چون آسيابان جوان بود، به تاويل نيكو باشد .

اگر بيند كه آسياب به خر ميگردد يا با شتر، و آردِ نيكو فرو مي آيد، دليل بود كه آسيابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گرديدن، آسيابان بانگِ سنگِ آسياب بشنود، كار وي قوي گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *