تعبیر خواب چهار راه

تعبیر خواب چهار راه

لوک اویتنهاو میگوید:

چهارراه : شما سست عنصر هستید و قدرت تصمیم گیری شما ضعیف است.

 

دیدن چهارراه در خواب ، نشانه آن است که برایرسیدن به خواسته های خود قادر نیستید از فرصتهایی مناسب، استفاده کنید .

اگر خواب بببیند درچهارراهی سرگردان هستید و نمی دانید باید از کدام طرف بروید ، علامت آن است که وقایع بیهوده و جزئی ناراحتی برایتان فراهم می سازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی، دلالت بر آن دارد که اقبال یار شما خواهد بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *