تعبیر خواب طاعون

تعبیر خواب طاعون

۱ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا کرده است ، علامت آن است که حوادثی مأیوس کننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد کشاند .

۲ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتلا شده اید ، علامت آن است که با بهترین برنامه ریزی کار خود را از کسادی و ورشکستگی نجات می دهید .

۳ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتلا به طاعون می گریزید ت. در امان بمانید ، علامت آن است که به مشکلی غیر قابل ادراک دچار خواهید شد .

دیدن طاعون درخواب، دلیل جنگ و کارزار است.

محمدبن سیرین:

دلیل فتنه وبلا است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *