تعبیر خواب طلوع آفتاب

تعبیر خواب طلوع آفتاب اویتنهاو:

طلوع آفتاب : زندگی آرام

تعبیر خواب طلوع آفتاب جابرمغربی:

اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *