تعبیر خواب عدس

تعبیر خواب عدس

دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است. اگر در خواب ببینید عدس می خرید یا کسی به شما می دهد مالی حلال از طریق درست تحصیل می کنید که برای شما خوب است. عدس در خواب های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است. دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.

معبران را در تاویل عدس خلاف است.

تعبیر خواب عدس محمدبن سیرین:

دیدن عدس در خواب نیکو است، زیرا که ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی.

تعبیر خواب عدس ابراهیم کرمانی:

دیدن عدس در خواب ، دلیل مال است از قِبَل زنان به درد دل.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *