تعبیر خواب فر آشپزخانه

تعبیر خواب فر آشپزخانه

اگر در خواب ببينيد که در آشپزخانه خود فر نو و تازه داريد بسيار خوب است. اگر زن نداريد با زني کاردان و مدير و مدبر صاحب شخصيت ازدواج مي کنيد.

اگر متاهل هستید:

اگر همسر داريد خواب شما خبر مي دهد که تحولي مطلوب در روابط شما پديد مي آيدو به نحوي بي سابقه از جانب همسرتان سودي عايد شما مي شود که مشکلات مادي و معنوي بيشماري را مي تواند از سر راه بردارد. اگر در خواب ببينيد که فر آشپز خانه را مي فروشيد اين خواب خوبي نيست زيرا مي گويد از همسرتان جدا مي شويد.

تعبیر خواب فر کهنه:

اگر در خواب ببينيد که فر کهنه خود را يک فر نو عوض مي کنيد گوياي اين است که زن خود را طلاق مي دهيد که زن ديگري بگيريد. اگر در خواب ببينيد فر کهنه خود را تعمير مي کنيد کاري در جهت رضاي همسر خود انجام مي دهيد و بالاخره اگر در خواب ديديد که از همان فر کهنه و قراضه آشپزخانه خود راضي هستيد از همسر خود خشنود مي شويد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *