تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در

ادامه

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود

ادامه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب

ادامه

تعبیر خواب آسمان|تعبیرخواب|وبگردون

تعبیر خواب آسمان|تعبیرخواب|وبگردون تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل

ادامه

تعبیر خواب آب|تعبیرخواب|وبگردون

تعبیر خواب آب|تعبیرخواب|وبگردون ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و بسیار خوب است اما نوع آب و

ادامه
Page 23 of 23« اول...10...1920212223