تعبیر خواب سیب زمینی

تعبیر خواب سیب زمینی

تعبیر خواب سیب زمینی بر چند وجه است و بسته به خواب دارد؛ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است .

اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می کنید یا به عبارتی سیب زمینی را میکارید، نشانه آن است که زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود.

خوردن سیب زمینی در خواب، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است .

پختن سیب زمینی در خواب، نشانه انجام کاری موافق طبع است .

کاشتن سیب زمینی در خواب، نشانه برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست .

دیدن سیب زمینی گندیده در خواب(خراب شده و فاسد)، نشانه داشتن آینده ای تاریک و کسب لذتهای ناپایدار است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *