تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز

1ـ اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانه آن است که یکی از افراد خانواده‌ شما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

2ـ اگر در خواب غازها را میان علفزار یببینید ، علامت موفقیت حتمی است .

3ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید .

4ـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .

5ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدکیبا خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما میرسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *