دانلود آهنگ حبیبی نور العین

دانلود آهنگ حبیبی نور العین

دانلود آهنگ حبیبی نور العین از عمر دیاب

متن آهنگ حبیبی نور العین:

حبیبی یا نور العین یا ساکن خیالی

عزیزم ای روشنی چشمان من ای کسیکه فکرمرا مشغول کرده ای

عاشع بعالی سنین و لا غیرک فی بالی

سالهاست که من عاشق توهستم و کسی نتوانست جای تو را بگیرد

اجمل عیون فی الکون انا شفتاها من دارم به زیباترین چشمان روی زمین نگاه میکنم

الله علیک الله علی سحراها

واااای چه قدر زیبایی و جادویی که در چشمانتوست قشنگ است

عیونک معایا عیونک کفایا چشمان تو مال من هستند و نور چشمان توکافیست

تنور لیالی که شبهای من را روشن کند

قلبک ندانی و قال بتحبنی

قلب تو من را صدا زد و به من گفت دوستتدارم

الله علیک الله طمنتنی

چه قدر من خوشحالم که خیال من را از بابت عشقتراحت ساختی معالک البدایه و کل الحکایه

درکنار تو زندگیم شروع می شود و با تو تمامدوران زندگی را سپری می کنم

معاک للنهایه

و همراه با تو نیز زندگی من بهپایان می رسد

 

دانلود آهنگ حبیبی نور العین: