دانلود نت موسیقی Tis So Sweet to Trust in Jesus

عنوان‘Tis So Sweet to Trust in Jesus 
آهنگسازWilliam J. Kirkpatrick (1838–1921)
سازFlute solo
کلیدA-flat major
محدودهEb4–Eb5
ریتم4/4
تمپو80 BPM
زمان اجرا0:50
سطحساده
فایل نتPDF Sheet Music (43 kB)
 
فایل صوتیMIDI (change tempo/key) MP3 (401 kB)

نت های موسیقی بیشتر