دراسنا درختچه زیبا

دراسنا درختچه زیبا

در این مقاله گل و گیاه، دراسنا درختچه زیبا را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: دراسنا

نام انگلیسی: Dragon Tree

نوع گیاه: درختچه با برگ سبز تیره بزرگ و نوک تیز

آبیاری: هفته ‌ای دوبار

نور: نیاز به مکان پرنور

رطوبت: اسپری برگی هفته ‌ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه، خوابانیدن شاخه