پیله آ گل دوست داشتنی

پیله آ گل دوست داشتنی

در این مقاله گل و گیاه به معرفی پیله آ گل دوست داشتنی می پردازیم.

نام: پیله آ

نام انگلیسی: Aluminum Plant،

نوع گیاه: برگ بیضی نوک تیز با نقش خاکستری رنگ

آبیاری: ۷-۵ روز یکبار

نور: پنجره آفتابگیر

رطوبت: اسپری دوبار در هفته

تکثیر: قلمه ساقه، تقسیم بوته