گیاه فیتونیا

گیاه فیتونیا

در این مقاله گل و گیاه وبگردون به ویژگی های گیاه فیتونیا می پردازیم.

ویژگی ها:

نام: فیتونیا

نام انگلیسی:  Nerve Plant

نوع گیاه: برگ قلبی پهن با رگبرگ‌ های رنگین و مشخص

آبیاری: ۵-۲ روز یکبار

نور: نیم ‌سایه

رطوبت: اسپری برگی ۳-۱ روز یکبار

تکثیر: قلمه ساقه