گیاه لیندا یا پا فیلی

گیاه لیندا یا پا فیلی

در این مقاله گل و گیاه وبگردون گیاه لیندا یا پا فیلی را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

گیاه لیندا یا پا فیلی
گیاه لیندا یا پا فیلی

نام: لیندا یا پا فیلی

نام انگلیسی:  Elephant foot Tree

نوع گیاه: درختچه با برگ باریک، کشیده، ضخیم و آویزان

آبیاری: ۱۵-۵ روز یکبار

نور: نور کامل تا نیم‌ سایه

رطوبت: غبارپاشی هفته ‌ای یکبار

تکثیر: کاشت بذر، ریشه ‌دار کردن جوانه روی ساقه

لینک کوتاه صفحه