تعبیر خواب گدایی

تعبیر خواب گدایی

تعبیر خواب گدایی  محمدبن سیرین:

اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبرکت است.

تعبیر خواب گدایی ابراهیم کرمانی:

اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.

تعبیر خواب گدایی امام جعفر صادق :


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *