دانلود آهنگ اندک اندک شهرام ناظری (تصنیف)

دانلود آهنگ اندک اندک شهرام ناظری (تصنیف)

 

متن آهنگ اندک اندک شهرام ناظری:

اندک اندک ، اندک اندک، جمع مستان می رسند
اندک اندک ، اندک اندک، می پرستان می رسند

اندک اندک جمع مستان می رسند
اندک اندک می پرستان می رسند

دل نوازان، ناز نازان در رهند
گل عذاران از گلستان می رسند

اندک اندک زین جهان هست و نیست
نیستان رفتند و هستان می رسند

دل نوازان، ناز نازان در رهند
گل عذاران از گلستان می رسند

سر خمش کردم که آمد خالق، ای
نک بتان با آب دستان می رسند

 

 

آهنگ اندک اندک شهرام ناظری: