دانلود آهنگ بدبین از ابی

متن آهنگ

از ایـــنجـــایی کـه من هستم  تموم شهر مــعلومه

کـــنارم خـــیلیا هــســـتن دلــــم پیش تــو آرومــــه

به من بدبین نشو هـــرگز بگو چی بوده تــــقصیرم

به جز آرامش و حسی کـــه از صــدات می گــــیرم

بـــــدبـــین شــــدی چـــــرا ، بـــــاور نـــمی کــنــی

تــــنـــهـــایــــی مــــنــو ، کــــمـــتــر نـــمی کــنــی

طــــوفـــان نـــشــو مــــنو ، یـــکـــ قــاصـدکــــ نکــن

مـــن عــــاشــــق تــوام ، یکـــ لــحظه شــکــ نکــن

اگه دلتنگ باشی تو مـثل بــارون شـــروع مــیشم

که با هر قطره ی اشـکت منم که زیــرو رو مــیشم

همیشه ساده رنجیدی همیشه سخت بخشیدی

تـــو رو مــیبخشم این لـحظه شاید بازم منو دیدی