دانلود آهنگ بلدی اصلی و بلدی لیلا فروهر
دانلود آهنگ گل گلخونه عارف + متن آهنگ
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
دانلود آهنگ Firework از کتی پری
دانلود آهنگ Firework از کتی پری
۱۳۹۹-۰۲-۰۱

دانلود آهنگ بلدی اصلی و بلدی لیلا فروهر

دانلود آهنگ بلدی ورژن اصلی و بلدی لیلا فروهر  با لینک مستقیم + متن آهنگ

متن آهنگ بلدی:

بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
من اسکندریه وقفت دنیا فیی
و شاب المشاطیه بلدی بلدی
من اسکندریه وقفت دنیا فیی
و شاب المشاطیه بلدی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی عین بلد الحباب و سفرایو
♪♪♪
بلدی حاشا لن ننساک و بیعدلو
بلدی عین بلد الحباب و سفرایو
بلدی حاشا لن ننساک و بیعدلو
من اسکندریه وقفت دنیا فیی
و شاب المشاطیه بلدی بلدی
من اسکندریه وقفت دنیا فیی
و شاب المشاطیه بلدی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی منی الاسمرانی و الرمش الکحیل
قلبی بعیده عنها و بیرجع و بیردنی
بلدی منی الاسمرانی و الرمش الکحیل
قلبی بعیده عنها و بیرجع و بیردنی
من اسکندریه وقفت دنیا فیی
و شاب المشاطیه بلدی بلدی
من اسکندریه وقفت دنیا فیی
و شاب المشاطیه بلدی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
♪♪♪
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی
بلدی بحب انا بکل حتی بلدی
بلدی یا ولا یا سلام علی اهلی بلدی

 

دانلود آهنگ بلدی اصلی :

 

دانلود آهنگ بلدی لیلا فروهر:

Comments are closed.