دانلود آهنگ بوی باران محمدرضا شجریان

دانلود آهنگ بوی باران محمدرضا شجریان

 

 

 

متن آهنگ بوی باران محمدرضا شجریان:

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده پاک

آسمان آبی وابر سپید، برگ های سبز بید
عطر نرگس رقص باد، نغمۀ شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار

میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب

ای دریغ از تو، اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من، اگر مستم نسازد آفتاب

اگر دریغ از ما، دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگ

هفت رنگش میشود هفتاد رنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

 

آهنگ بوی باران محمدرضا شجریان: