دانلود آهنگ جانی و صد آه همایون شجریان

دانلود آهنگ جانی و صد آه همایون شجریان

 

 

متن آهنگ جانی و صد آه همایون شجریان:

چشمی و صد نم جانی و صد آه
ای بخت سرکش تنگش به برکش

گه جام زر کش گه کام دلخواه
آیین تقوا ما نیز دانیم

لیکن چه چاره با بخت گمراه
ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم

یا جام باده یا قصه کوتاه
مهر تو عکسی بر ما نیفکند

آیینه رویا آه از دلت آه
ای دل تا کسی وصلش نخواهد

خون بایدش خورد در گاه و بی ‌گاه

آیین تقوا ما نیز دانیم

لیکن چه چاره با بخت گمراه

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم

یا جام باده یا قصه کوتاه

 

 

دانلود آهنگ جانی و صد آه همایون شجریان: