دانلود رایگان نت thousand years

دانلود رایگان نت thousand years

“هزاران سال” آهنگی است که توسط کریستینا پری خواننده و ترانه سرای آمریکایی ضبط شده. و توسط پری و دیوید هاجز برای The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 نوشته شده است و به عنوان یک ضربه خواب تبدیل شده است.برای دانلود این نت این آهنگ زیبا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

این آهنگ در تاریخ 18 اکتبر 2011 در سراسر جهان منتشر شد و به عنوان دومین ترانه برای این فیلم شناخته شد. پری دوباره آهنگ را با آوازهای استیو کازی برای The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2  دوباره ضبط کرد.

متن آهنگ thousand years:

Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I’m afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt, suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything, take away
What’s standing in front of me
Every breath, every hour has come to this
One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
And all along I believed, I would find you
Time has brought your heart to me, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
One step closer
One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
And all along I believed, I would find you
Time has brought your heart to me, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more

نت آهنگ thousand years :

دانلود رایگان نت thousand years

دانلود رایگان نت thousand years
دانلود رایگان نت thousand years

 

 

دانلود رایگان نت thousand years