دانلود نت موسیقی Hungarian Dance شماره 5

دانلود نت موسیقی Hungarian Dance شماره 5

 

عنوان Hungarian Dance No. 5
رقص هانگرین شماره 5
Opus number WoO 1
آهنگساز Johannes Brahms (1833–1897)
ساز Flute solo
کلید F-sharp minor
محدوده C#4–F#6
ریتم 2/4
تمپو 136 BPM
زمان اجرا 1:50
سطح intermediate
فایل نت PDF Sheet Music (74 kB)
فایل صوتی MIDI (change tempo/key)
      1. MP3
(882 kB)