تعبیر خواب عروس
تعبیر خواب عرق
۱۳۹۶-۰۴-۳۰
تعبیر خواب عطر
۱۳۹۶-۰۴-۳۰

تعبیر خواب عروس

اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.

تعبیر خواب عروس ابراهیم کرمانی:

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب عروس جابرمغربی:

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *