دانلود آهنگ گلای اطلسی علیرضا افتخاری

دانلود آهنگ گلای اطلسی علیرضا افتخاری

 

 

متن آهنگ گلای اطلسی علیرضا افتخاری:

من و زخم این زمستون که زده به من شبیخون

من و باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون

با تو بودن و نبودن مثل سیاه و سفیده

با تو بودن و نبودن مثل بیم و امیده

دوست دارم که دستاتو داشته باشم

تا تمومه خوبیاتو داشته باشم

دوست دارم تو باشی و من زیر سایت

همه ی صلح و صفاتو داشته باشم

چشم من خسته و خونه که به سمتت نگرونه

که خیاله تو باهاش مثله یه خواب مهربونه

دل من مثله یه قفله به کلید تو سپرده

یعنی که بود و نبودن به امید تو سپرده

با تو بودن و نبودن مثل سیاه و سفیده

با تو بودن و نبودن مثل بیم و امیده

دوست دارم که دستاتو داشته باشم

تا تمومه خوبیاتو داشته باشم

وست دارم تو باشی و من زیر سایت

همه ی صلح و صفاتو داشته باشم

کاشکی بهارشی برسی ضامن باغم بشی

مثله گلای اطلسی چشم و چراغم بشی

کاشکی مثله یه چلچراغ خونمو روشن کنی

روح خموده منو غرق شکفتن کنی

دوست دارم که دستاتو داشته باشم

تا تمامه خوبیاتو داشته باشم

دوست دارم تو باشی و من زیر سایت

همه صلح و صفاتو داشته باشم

من و زخم این زمستون که زده به من شبیخون

من و باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون

با تو بودن و نبودن مثل سیاه و سفید ه

با تو بودن و نبودن مثل بیم و امید ه

دوست دارم که دستاتو داشته باشم

تا تمامه خوبیاتو داشته باشم

دوست دارم تو باشی و من زیر سایت

همه صلح و صفاتو داشته باشم

 

 

دانلود آهنگ گلای اطلسی علیرضا افتخاری: