خانه بهداشت و آرایش آیا میتوان با سرکه سیب آکنه را درمان کرد؟