برگ بیدی

برگ بیدی

در این مقاله گل و گیاه آپارتمانی، گیاه برگ بیدی را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: برگ بیدی

نام انگلیسی: Wandering Jew،

نوع گیاه: برگ بیضی نوک تیز با رگه ‌های موازی سفید

آبیاری: ۷-۴ روز یکبار

نور: نیاز به نور کم

رطوبت: غبارپاشی ۲ هفته یکبار

تکثیر: قلمه ساقه