داروهای شناخته شده HIV

داروهای شناخته شده HIV

لیست دارو های شناخته شده HIV

موارد زیر برخی از داروهای HIV موجود در ایالات متحده است:

 • آباکاویر یا ABC ( Ziagen )
 • abacavir/lamivudine یا ABC/3TC ( Epzicom )
 • abacavir/lamivudine/zidovudine یا ABC/3TC/ZDV ( تریزیویر )
 • atazanavir و یا ATV ( Reyataz )
 • atazanavir/cobicistat یا ATV/c ( Evotaz )
 • bictegravi/tenofoviral afenamide یا BIC/FTC/TAF ( Biktarvy )
 • cabategravir ( Vocabria )
 • cabotegravir/rilpivirine ( Cabenuva )
 • داروناویر یا DRV ( Prezista )
 • darunavir/cobicistat یا DRV/c ( Prezcobix )
 • darunavir/cobicistat/tenofovir alafenamide/emtricitabine یا DRV/c/TAF/FTC ( Symtuza )
 • delavirdine یا DLV ( Rescriptor )
 • didanosine یا ضرو ( Videx )
 • dolutegravir یا DTG ( Tivicay )
 • dolutegravir/abacavir/lamivudine یا DTG/ABC/3TC ( Triumeq )
 • dolutegravir/lamivudine یا DTG/3TC ( Dovato )
 • dolutegravir/rilpivirine یا DTG/RPV ( Juluca )
 • دوراویرین یا DOR ( Pifeltro )
 • دوراویرین/تنوفوویر دیسپروکسیل فومارات/لامیوودین ، یا DOR/TDF/3TC ( دلستریگو )
 • efavirenz یا EFV ( Sustiva )
 • efavirenz/tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine یا EFV/TDF/FTC ( Atripla )
 • elvitegravir یا EVG(ویتکتا )
 • elvitegravir/cobicistat/tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine یا EVG/c/TDF/FTC ( Stribild )
 • elvitegravir/tenofovir alafenamide/emtricitabine ، یا EVG/c/TAF/FTC ( Genvoya )
 • emtricitabine/tenofovir alafen ( Truvada )
 • enfuvirtide ، یا ENF یا T-20 ( Fuzeon )
 • emtricitabine یا FTC ( Emtriva )
 • اتراویرین یا ETR ( Intelence )
 • fosamprenavir یا FPV ( Lexiva )
 • fostemsavir ( Rukobia )
 • ibalizumab-uiyk یا IBA ( Trogarzo )
 • ایندیناویر یا IDV ( Crixivan )
 • لامیوودین یا 3TC ( Epivir )
 • لوپیناویر ریتوناویر ، یا LPV/r ( Kaletra )
 • داروی maraviroc یا MVC ( Selzentry )
 • nelfinavir یا NFV ( Viracept )
 • nevirapine یا NVP ( Viramune )
 • raltegravir یا RAL ( Isentress )
 • rilpivirine یا RPV ( Edurant )
 • rilpivirine/tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine ، یا RPV/TDF/FTC ( Complera )
 • rilpivirine/tenofovir alafenamide/emtricitabine ، یا RPV/TAF/FTC ( Odefsey )
 • ریتوناویر یا RTV ( نورویر )
 • ساکوییناویر یا SQV ( Fortovase ، Invirase )
 • stavudine یا d4T ( Zerit )
 • تنوفوویر آلافنامید یا TAF ( Vemlidy )
 • تنوفوویر alafenamide/emtricitabine یا TAF/FTC ( Descovy )
 • تنوفوویر دیسپروکسیل فومارات یا TDF ( Viread )
 • tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine یا TDF/FTC ( تروادا )
 • tenofovir disoproxil fumarate/lamivudine یا TDF/3TC ( Cimduo )
 • تیپراناویر یا TPV ( Aptivus )
 • زیدوودین یا ZDV ( Retrovir )
 • زیدوودین/لامیوودین ، یا ZDV/3TC ( Combivir )

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *