شفلرا درختچه ای شگفت انگیز

شفلرا درختچه ای شگفت انگیز

در این مقاله گل و گیاه وبگردون، ویژگی های شفلرا درختچه ای شگفت انگیز را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: شفلرا

نام انگلیسی: Umbrella Tree

نوع گیاه: درختچه با برگ چرمی پنجه‌ ای شکل با دمبرگ بلند

آبیاری: هفته‌ای دوبار

نور: نور غیر مستقیم

رطوبت: غبارپاشی هفته‌ ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه، کاشت بذر