گیاه جذاب گندمی

گیاه جذاب گندمی

در این مقاله گل و گیاه وبگردون گیاه جذاب گندمی را بررسی می کنیم. این گیاه پر پشت و زیباست.

ویژگی ها:

نام: گندمی

نام انگلیسی:  Spider Plant

نوع گیاه: برگ‌ های کشیده و آویزان با رگه ‌های موازی سفید و کرم

آبیاری: ۷-۳ روز یکبار

نور: نور کنار پنجره تا نیم ‌سایه

رطوبت: اسپری برگی یک تا دو روز یکبار

تکثیر: جدا کردن گیاهچه‌ های کوچک