آیا خمیردندان در درمان جوش تاثیر دارد؟،خمیر دندان،جوش،آکنه،تاثیر خمیردندان روی جوش